Translate

måndag 16 december 2013

Senaste rönen om autism, immunsystemet i hjärnan och gluten

Forskning kring immunförsvaret, hjärnan och glutens skadlighet trillar in från utlandet. Läs den här artikeln:

www.svd.se/kultur/understrecket/psykisk-sjukdom-under-lupp_8824574.svd

"Hos personer med autismspektrumtillstånd har man kunnat visa att immunsystemet i hjärnan är aktiverat. Det avspeglar sig både i en ökning av hjärnceller med immunliknande funktion och förhöjda nivåer av cytokiner i ryggmärgsvätskan. Immunsystemet är också involverat i att ansa onödiga kopplingar i nervsystemet – en viktig process i den normala hjärnans utveckling. Denna process är störd vid autismspektrumtillstånd, vilket innebär att immunsystemet kan ha stor betydelse även här.

Vi har exempelvis ett öppet inlärningsfönster när vi lätt kan lära oss tala. Senare i livet är det omöjligt att lära sig ett språk utan brytning eftersom de kopplingar i hjärnan som möjliggjorde en automatisk språkinlärning har tillbakabildats till förmån för andra områdens utveckling. Om dessa överflödiga kopplingar kvarstår kan det i sig förklara varför barn med autismspektrumtillstånd har i genomsnitt en något större hjärna än förväntat. Kopplingarna som normalt skulle ha tillbakabildats stör också kommunikationen mellan hjärncellerna och leder till en avvikande upplevelsevärld."


Längst ner så kan man läsa: 

"Vår glutenrika kost leder till magtarmproblem hos känsliga individer. En inflammerad tarmslemhinna ökar i sin tur genomsläppligheten för ämnen som kan aktivera immunsystemet. Ungefär vart fjärde barn med autismspektrumtillstånd har en tarmvägg med ökad genomsläpplighet och vid både schizofreni och autismspektrumtillstånd är nivåerna av antikroppar mot gluten förhöjda." 


Det stämmer för övrigt med vad som sägs i The Gluten Summit. Att det faktiskt är så här, verkar rätt många "tunga" forskare i utlandet vara överens om. Undras om "Sverige" kommer tro på detta nu då......

Sen är människor med autism lika underbara för det.
--------------------------------------------

Vill ni läsa om mina söners förbättringar av glutenfri och mjölkfri kost, så kan ni läsa detta inlägg
http://aspergermamma.blogspot.se/2013/02/tema-kost-sonernas-forbattringar.html

Och om varför alla som vill ska få testa kostomläggning:
http://aspergermamma.blogspot.se/2013/10/lat-alla-som-vill-fa-testa.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar