Translate

fredag 18 mars 2011

Aldrig och alltid

Många autister har svårt att läsa mellan raderna och tolkar det mesta bokstavligt. M har inte riktigt de problemen, men jag tycker ändå att orden "aldrig" och "alltid" förtjänar ett inlägg, eftersom de nog kan vara jobbiga för många autister och för många av oss andra, för den delen. Jag tycker nämligen att de ofta används på ett väldigt destruktivt sätt. Jag tycker att man ska använda dem restriktivt och helst bara i logiska sammanhang som: "Jag har aldrig varit i Frankrike" eller "Solen går alltid upp i öster" eller möjligtvis i positiva sammanhang: "Du är alltid så glad!" Och det gäller oavsett om  man pratar med autister eller neurotypiska, barn eller vuxna. Det är bättre att använda ord som "oftast", "ibland" eller "sällan" istället, eller att uttrycka sig på ett helt annat sätt.

T ex om du säger till ett barn: "Varför gör du aldrig som jag säger? Varför lyssnar du aldrig på mig?", så är det inte sant. Barnet tänker nog: "Det gör jag ju hela tiden, men om du inte märker det, så är det ingen mening! Nu tappade jag lusten att lyssna på dig!" Och hur ska barnet kunna förbättra sig? Du har ju redan stämplat det som någon som ALDRIG gör som man säger eller lyssnar. Det är bättre att säga: "Jag vill att du lyssnar på mig nu och gör som jag säger! Det är viktigt!" eller "Jag upplever ofta att du inte lyssnar på mig. Varför tror du att det är så?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar