Translate

söndag 27 februari 2011

Hjälpmedel: Boll-övningar för att förbättra bollsinnet

Ganska självklara bollövningar, men här kommer de i alla fall. Vi fick även dem av arbetsterapeuten. Glöm inte att man absolut inte behöver vara bäst. Det räcker länge och väl att barnet är tillräckligt bra för att vilja vara med. Det viktiga är inte att kunna kasta boll, utan att vara med i det sociala samspelet.

Börja med en stor boll. Minska storleken efter hand.
1) Rulla en boll. Låt barnet följa bollen med blicken.
2) Fånga bollen med båda händerna
3) Kasta bollen till den vuxna
4) Studsa bollen mot golvet. Fånga med båda händerna.
5) Studsa bollen mot golvet. Fånga med höger/vänster hand.
6) Kasta mot vägg, låt bollen studsa i golvet, fånga.
7) Kasta mot vägg, fånga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar