Translate

söndag 16 februari 2014

TEMA: Bristfälligt samarbete vid kostomläggning

Jag är med i en kostgrupp för föräldrar till barn med NPF. I den här gruppen så är vi några stycken föräldrar som lagt om kosten för våra barn och fått god effekt. Barnen mår bättre. Det är speciellt kul just nu eftersom fler har kommit igång nyligen och i stort sett alla ser positiva effekter av kostomläggningen.

Kostomläggning är tyvärr något som är svårt, eftersom samarbetet med skola/dagis, BUP, barnhabiliteringen och t o m allergiläkare och dietister är i stor sett obefintligt. Man får ofta kämpa för sin rätt att få testa kostomläggning, konstigt nog. Fastän det finns mycket forskning i utlandet kring läckande tarm, NPF och glutens skadeverkningar. Fastän de allergitester som finns idag inte är tillräckliga för att hitta alla intoleranser, och man ofta måste gå på symptomen. Fastän alla föräldrar enligt FNs barnkonvention har det ultimata ansvaret för sina egna barn. Visst är det märkligt?

Även om kostomläggning är svårt och man möter på mycket motstånd, så är det värt det. Fem av oss som lyckats lägga om kosten för barnen blev intervjuade av två dietiststudenter i höstas. Nu har de skrivit en mycket bra C-uppsats kring ämnet och ni hittar den här:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:695847/FULLTEXT01.pdf

För er som nöjer er med slutsatsen så kommer den här:

"En gluten- och mjölkfri kostbehandling av autistiska barn innebär olika svårigheter och påverkar föräldrarnas vardag såväl socialt, ekonomiskt och praktiskt. Förutom att kosten är resurskrävande uttrycktes en stor oro då föräldrarna fick bristande stöd från vården och få förutsättningar till dietistkontakt. Bristande stöd förekom även i den sociala omgivningen då behandlingen ledde till konflikter inom familjen men även mellan föräldrar och skol- samt vårdpersonal. Trots stora utmaningar ansågs kostbehandlingens positiva effekter kompensera för detta."

Är du intresserad av att testa - gå med i kostgruppen. Där stöttar vi varandra, efter bästa förmåga. Vår förhoppning är givetvis att vi snart även får stöd från landets dietister, läkare, psykologer, kuratorer, pedagoger, med flera.

1 kommentar:

  1. Tack för tipset , detta gav svar på något jag länge misstänkt.

    SvaraRadera