Translate

onsdag 5 september 2012

Länk gluten och schizofreni

Om någon vill läsa om gluten och schizofreni. Sammanfatttning: Antikroppar mot gliadin hos mamman, passerar över till barnet i magen och fördubblar risken att barnet utvecklar schizofreni senare i livet.

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/glutenkanslighethosmammankopplastillokadriskforschizofrenihosbarnet.5.7a93ea8113735b29ee034.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar